FxPro Help Centre: cTrader Platforma

Kako ću preuzeti cBota ili prilagođene indikatore na cTraderu?

Dodatne indikatore cBotova možete preuzeti na cTDN mrežnoj stranici: https://ctdn.com/algos/indicators - https://ctdn.com/algos/cbots
Isto tako, možete kliknuti na ikonu indikatora na bilo kojem cTrader grafikonu i odabrati 'više indikatora'

more indicators

Kad kliknete na preuzimanje s mrežne stranice, vidjet ćete mogućnost da ih automatski instalirate na cTrader platformu.
Was This Article Helpful?