FxPro Help Centre: FxPro Edge

Kako da postavim nalog na čekanju na FxPro Edge?

Nalog na čekanju je uputa za otvaranje pozicije kad instrument dođe do određene cijene koju ste unaprijed definirali. Nalog na čekanju možete postaviti pute glavnog dijaloškog okvira 'Nalog', odabirom tabulatora 'Limit' ili 'Stop'. Dijaloški okvir će Vam nakon toga omogućiti da postavite graničnu cijenu i datum/ vrijeme isteka naloga na čekanju.

Nalog na čekanju 1

Imajte na umu da Buy stops & Sell ograničenja moraju biti postavljena ispod trenutne tržišne cijene.

Osim toga, možete trenutno postaviti nalog na čekanju desnim klikom na grafikon.

Nalog na čekanju 2

Was This Article Helpful?