FxPro Centar pomoći - rječnik

Tražena cijena (Ask Price)

Tržišne cijene se navode u parovima, kao ponuđena cijena i tražena cijena. Tražena je cijena cijena po kojoj je temeljni instrument dostupan za kupovinu. Radi toga, u određenom paru valuta (npr. EUR/USD), tražena cijena predstavlja koliko je nazivne valute (USD) potrebno traderu za kupovinu jedinice osnovne valute (EUR). U određenom ponuđenom/traženom omjeru cijena (npr. 1,32166/1,32184) tražena cijena je 1,32184, što znači da je 1 EUR jednak 1,32184 USD.