FxPro Centar pomoći - rječnik

Bollingerove trake (Bollinger Bands)

Razvijene tijekom 1098-ih, od strane Johna Bollingera, Bollingerove trake su vrsta statističkog grafikona koji oslikava cijene i volatilnost robe tijekom vremena. Bollingerove trake se sastoje od pomičnih prosjeka i dva označena niza linija: prikazuju standardnu devijaciju iznad i ispod pomičnog prosjeka. Kad se trake prošire, prikazanu robu karakterizira velika volatilnost. Kad se trake suze, prikazanu robu karakterizira mala volatilnost. Kad je cijena robe bliža donjoj traci, smatra se previše prodavanom. Suprotno od toga, kad je njena cijena bliža gornjoj traci, smatra se previše kupovanom. U trendu prema gore, cijena će se kretati između pomičnog prosjeka i gornje trake, ako prijeđe ispod pomičnog prosjeka, moguće je da je na snazi silazni trend. Suprotno od toga, u silaznom trendu će se cijena pokušati kretati između pomičnog prosjeka i donje trake; ako prijeđe pomični prosjek, na snazi može biti uzlazni trend.