FxPro Centar pomoći - rječnik

Proizvod (Commodity)

Robe su osnovna dobra kojima se trguje na burzi. Robe se dijele u dvije široke kategorije: tvrda dobra, kao što su sirova nafta, zlato, srebro i platina (izvučeni iz zemlje) i meka dobra, kao što su pšenica, kukuruz, kava i šećer (proizvedeni i prerađeni). Standardizacija roba (osnovni razred( osigurava da je roba u standardnoj količini i iznad minimalne razine kvalitete tako da se može mijenjati s istim proizvodima svih drugih proizvođača koji trguju na toj burzi.