FxPro Centar pomoći - rječnik

CPI (Indeks potrošačkih cijena) (CPI (Consumer Price Index))

Indeks potrošačkih cijena je mjesečni ekonomski pokazatelj koji prati promjene u cijenama dobara i usluga koje kupuju/koriste potrošači, a prema njemu se vidi inflacija kroz koju zemlja prolazi. Kad se CPI smanji, to znači da je došlo do postojanog pada u cijenama roba i usluga, što je povoljno za ekonomiju na koju se odnosi. Suprotno od toga, CPI u porastu može voditi do podizanja kamata od strane Središnje banke kako bi se suprotstavilo pritisku inflacije.