FxPro Centar pomoći - rječnik

Ekonomski kalendar (Economic Calendar)

Ekonomski kalendari se koriste za praćenje svih rokova ekonomskih događaja koji će biti objavljeni u svakoj zemlji i regiji. Događaji se obično ocjenjuju prema utjecaju koji mogu imati na tržišta.