FxPro Centar pomoći - rječnik

Fibonnacijeva razina povlačenja (Fibonacci Retracements)

Nazvani po matematičaru iz 13. stoljeća Leonardu Fibonacciju, Fibonacci brojevi su brojevi u neprekidnom slijedu u kojem je svaki broj zbroj prethodna dva. Slijed je blisko povezan sa zlatnim rezom i njegovi omjeri se mogu naći na mnogim mjestima u prirodi; od spirala školjke i grana drveta do ekstremiteta i zglobova ljudskog tijela.

U tehničkoj analizi, Fibonnacijeva razina povlačenja odnosi se na područja podrške i otpora predstavljena linijama nacrtanima na grafikonu cijene sredstva kako bi se prepoznao Fibonaccijev odnos za koji se smatra da postoji u fluktuacijama cijene sredstva. Ovo se crta prema Fibonaccijevim omjerima od 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% i 100%.

Kako biste ih primijenili u svom trgovanju, odaberite Fibonaccijeve razine povlačenja na svom terminalu i nacrtajte liniju od nedavne najniže niske do nedavne najviše visoke (ili suprotno, ovisno o tome je li tržište bikovsko ili medvjeđe) i Vaša će platforma za Vas automatski iscrtati omjere između ove dvije točke. Fibonaccijeve razine povlačenja najbolje rade kad se crtaju na tržištima koja su u trendu. Kad se crta od niske do visokih razina, ukazuje na povlačenje razine podrške do koje se cijena može povući i na taj način stvaraju signale za kupovanje za tradere. Kad se crta od visokih do niskih razina, ukazuje na povlačenje razina otpora do kojih cijena može otići u trenutku i na taj način stvaraju signale za prodaju za tradere. Smatra se da je jedan od razloga što Fibonaccijeve razine povlačenja rade tako dobro kao alat za predviđanje ima više veze sa samoispunjenjem radi činjenice da ih brojni investitori prate, a ne iz razloga što postoji esencijalni matematički omjer koji definira kretanje cijena.