FxPro Centar pomoći - rječnik

BDP (Bruto domaći proizvod) (GDP (Gross Domestic Product))

Bruto domaći proizvod je ekonomski indikator koji prati promjene u ukupnoj vrijednosti dobara i usluga proizvedenih u zemlji ili regiji (prilagođen za inflaciju). BDP računa ekonomsku aktivnost i smatra se najvažnijim barometrom ekonomskog zdravlja. Izuzev Kanade, koja objavljuje vlastite podatke o BDP-u na mjesečnoj razini, BDP se obično objavljuje kvartalno. Većina zemalja objavljuje tri verzije BDP-a: preliminarno izvješće, revidiranu drugu procjenu i završnu verziju. Iako preliminarno izvješće nije najtočnije, ima najveći utjecaj na tržište, jer se prvo objavljuje. Kad je BDP veći od očekivanog, ima pozitivne učinke na vrijednost valute na koju se odnosi.