FxPro Centar pomoći - rječnik

Vrući novac (Hot Money)

Vrući novac opisuje ulaz špekulativnih investicija s jednog financijskog tržišta na drugo kako bi se ostvarila prednost većih kamata.