FxPro Centar pomoći - rječnik

Latencija (Latency)

Latencija u trgovanju odnosi se na vremenski interval između postavljanja naloga i njegovog izvršenja. Manja latencija je poželjna, jer ona znači da trader ima veću mogućnost osiguranja cijene prikazane prije kretanja tržišta. Algoritamski traderi FxPro mogu skratiti latenciju svog trgovanja pretplatom na našu VPS uslugu. Učitavanjem svojih algoritama u naš Virtualni privatni server, mogu smanjiti latenciju na samo 1 milisekundu i pokretati svoje algoritme, čak i bez potrebe da imaju vlastiti terminal za trgovanje. Saznajte više o našem FxPro VPS-u ovdje.