FxPro Centar pomoći - rječnik

Maksimalna devijacija (Maximum Deviation)

U prozoru za provedbu naloga MT4, možete odabrati da namjestite maksimalnu devijaciju raspona pipova za svoj nalog. Maksimalna devijacija Vam omogućava da odredite raspon pipova koji Vam je prihvatljiv u slučaju da Vaš nalog ne može biti podmiren po traženoj cijeni. Drugim riječima, ako označite okvir maksimalne devijacije i namjestite ju na dva pipa, to znači da ste voljni prihvatiti cijenu koja se za dva pipa prema gore ili dolje razlikuje od tražene cijene. Na taj način možete smanjiti broj odbačenih naloga, što je osobito korisno u vrijeme velike volatilnosti tržišta. Kad okvir maksimalne devijacije ostane prazan, Vaši će nalozi biti provedeni samo ako je dostupna točna cijena koju ste tražili. U suprotnom će nalog biti odbačen.