FxPro Centar pomoći - rječnik

Minimalna kamata (Minimum Bid Rate)

Minimalna kamata je osnovna refinancijska kamata koju je odredila Središnja europska banka (ECB). Mininalna kamata je važna za tradere valutama, jer su kamate osnovne za vrednovanje valute. Iz tog razloga, najave minimalne kamate često se željno iščekuju na tržištu, kao i konferencija za tisak ECB koja slijedi nakon 45 minuta. Ovi događaji stvaraju veliku volatilnost tržišta.