FxPro Centar pomoći - rječnik

NFP (Plaće zaposlenih van poljoprivrede) (NFP (Non-Farm Payroll))

NFP je jedan od najutjecajnijih ekonomskih indikatora za ekonomiju SADa-. Prati promjene u broju zaposlenih ljudi, osim radnika na farmama, vlade, neprofitnih organizacija i zaposlenika u privatnim domaćinstvima. Podaci za prethodni mjesec objavljuju se prvog petka u mjesecu, a brojevi mogu varirati od +/- 10 000 – 250 000. Ako uzmemo u obzir da je NFP jedan od najvažnijih indikatora zaposlenosti za SAD, bolja vrijednost od očekivane će ohrabriti bikovsku aktivnost USD.