FxPro Centar pomoći - rječnik

Parabolični SAR (Parabolic SAR)

Poznat i kao parabolično zaustavljanje i okretanje, Parabolični SAR je tehnički indikator koji je razvio J. Welles Wilder Jr. Koristi se na tržištu udjela kako bi se odredila ulazna i izlazna točka te da bi se namjestili učinkoviti pomični stop-loss parametri. Parabolični SAR je predstavljen nizom točkica, nacrtanih iznad ili ispod trenutne tržišne cijene. Najjednostavniji način čitanja ovih indikatora je prodati kad je cijena ispod Paraboličnog SAR-a i kupiti kad je cijena iznad njega.

Računa vrijednost sljedećeg razdoblja uporabom trenutnog razdoblja dodanog faktoru akceleracije (obično u vrijednosti od 0,02 i povećanom za dodatnih 0,02 svaki put kad je registrirana nova ekstremno visoka ili niska točka), što se množi s vrijednosti posljednje registrirane Ekstremne točke (EP) minus trenutna vrijednost. Iz tog razloga, akceleracijski faktor uzrokuje konvergenciju SAR-a na trenutnoj cijeni, kako se trend nastavlja. Ovaj indikator kreće od pretpostavke da su trendovi kratkog vijeka i mogu nastaviti nesmanjeno samo tijekom ograničenog vremenskog razdoblja.