FxPro Centar pomoći - rječnik

Nalog na čekanju (Pending Order)

Nalog na čekanju je uputa za kupovanje ili prodaju instrumenta kad je ispunjen određeni preduvjet koji je postavio trader. U osnovi, kod postavljanja naloga na čekanju, trader informira svog brokera da ne želi trenutnu tržišnu cijenu, nego žele da njihov nalog bude izvršen ako tržišna cijena dostigne određenu razinu. Nalozi na čekanju dijele se u dvije kategorije, nalozi s limitom i stop nalozi.

Nalozi s limitom mogu se izvršiti samo po limitu cijene koji je odredio trader. Postoje dvije vrste naloga s limitom; nalog s limitom kupovine upućuje da se instrument kupuje po određenoj cijeni ili ispod nje, a nalog s limitom prodaje upućuje da se instrument proda po određenoj cijeni ili iznad nje. Kako nalozi s limitom jamče da će nalog biti ispunjen unutar navedenih limita ili uopće neće biti izvršen, korisni su u sprječavanju podbačaja. Iako mogu spriječiti podbačaj, sa sobom nose rizik da ne budu ispunjeni u vrijeme velike volatilnosti.

Stop nalozi daju uputu da se pozicije otvaraju ili zatvaraju kad su dostignute određene cijene i često se koriste za zaključavanje profita i smanjenje gubitaka. Stop nalozi za kupovinu otvaraju se iznad trenutne tržišne cijene, a stop nalozi za prodaju se otvaraju ispod trenutne tržišne cijene. Iako se stop nalozi često miješaju s nalozima s limitom, razlikuju se u ključnom aspektu; kad tržišna cijena dosegne razinu koju je odredio trader, tržišni se nalog automatski otvara. Kao takav, u vrijeme velike volatilnosti na njih može utjecati podbačaj i loše punjenje u nekim uvjetima tržišta.