FxPro Centar pomoći - rječnik

Preokret (Reversal)

Preokret je potpuna promjena u smjeru trenda. Ako je osiguranje u uzlaznom trendu, preokret označava početak silaznog trenda. Suprotno od toga, ako je trend osiguranja silazan, preokret označava početak novog uzlaznog trenda. Preokret je ustaljeniji od povlačenja ili odstupanja.