FxPro Centar pomoći - rječnik

Sklonost preuzimanju rizika (Risk Appetite)

Sklonost preuzimanju rizika je količina rizika koju su pojedinac ili institucija spremni prihvatiti u svom investicijskom portfelju.