FxPro Centar pomoći - rječnik

Podbačaj (Slippage)

Podbačaj je pip razlika između cijene po kojoj trader očekuje izvršenje naloga i cijene po kojoj je provedeno izvršenje naloga. Do podbačaja dolazi kad je likvidnost niska ili na volatilnim tržištima, osobito u očekivanju važnih ekonomskih podataka. Podbačaj utječe i na stop naloge, jer se oni izvršavaju kao tržišni nalozi koji se automatski ispunjavaju na sljedećoj najboljoj cijeni, a traderu se ne nudi druga cijena.