FxPro Centar pomoći - rječnik

STP (Izravna obrada) (STP (Straight-Through Processing))

Izravna je obrada način obrade Forex trgovanja koji ih vodi izravno kroz brokerov server do pružatelja likvidnosti, bez potrebe da se ponovno unose i bez intervencija dealing deska. Izravna obrada skraćuje vrijeme izvršenja trgovanja i osigurava da traderi dobiju bolju cijenu. Smanjuje i podbačaj i ponovne upite.