FxPro Centar pomoći - rječnik

Tehnička analiza (Technical Analysis)

Tehnička je analiza način tržišne analize koji je prvenstveno fokusiran na unutarnje faktore koji utječu na cijenu osiguranja. Ova škola analize prati tri središnja principa.

1. Da je sve što investitor treba znati o robi već faktoriran u njegovu tržišnu cijenu.

2.Da se akcija cijene kreće prema usmjerenim trendovima (gore, dolje, postrano i kombinacija prethodna tri).

3. Da se povijest ponavlja. Drugim riječima, investitori kolektivno slično reagiraju u sličnim situacijama.