FxPro Help Centre: TRGOVANJE I IZVRŠENJE

Zašto moji nalozi na čekanju nisu izvršeni?

Ako Vaši nalozi na čekanju nisu izvršeni, razlog za isto može biti što niste imali dovoljno sredstava za otvaranje pozicije kad je nalog na čekanju aktiviran. Ako je takav slučaj, obrisani nalog za čekanje će se pojaviti u povijesti Vašeg računa.
Osim toga, nalog na čekanju ne mora biti izvršen jer navedena cijena nije dostignuta. Imajte na umu da za Naloge za prodaju na čekanju, ponuđena cijena mora dostići razinu koju ste odredili; za Naloge za prodaju na čekanju, tražena cijena mora dostići razinu koju ste odredili.
Was This Article Helpful?