FxPro Centar pomoći - rječnik

Par valuta (Currency Pair)

Forex valutama se trguje u parovima. Svaka je valuta predstavljena troslovnom kraticom i obično odvojena od valute s kojom je u paru razmakom, točkom ili kosom crtom. Na primjer, EUR/USD se odnosi na par valuta euro i američki dolar. Prva valuta u paru poznata je kao osnovna valuta. Druga valuta u paru je poznata kao nazivna valuta. Vrijednost para definira koliko je nazivne valute potrebno za kupnju jedne jedinice osnovne valute. Dakle, ako se parom EUR/USD trenutno trguje po 1,31, to znači da je potrebno 1,31 američkih dolara za kupovinu 1 eura.