FxPro Centar pomoći - rječnik

PPI (Indeks proizvodnih cijena) (PPI (Producer Price Index))

Ovo je vodeći ekonomski indikator koji prati promjenjive cijene dobara i usluga koje prodaju proizvođači na mjesečnoj bazi. PPI je važan indikator potrošačke inflacije, jer se veće cijene koje naplaćuju proizvođači prenose na potrošače. Ovo se izvješće objavljuje prije CPI (indeksa cijena potrošača) i često ima povećan utjecaj na tržište. PPI brojka koja je veća od predviđene ima pozitivan učinak na vrijednost predmetne valute.