FxPro Centar pomoći - rječnik

Signalna linija (Signal Line)

Koristi se u tehničkoj analizi, signalna se linija normalno sastoji od pokretnih prosjeka korištenih u kombinaciji s drugim tehničkim indikatorima kako bi se stvorili signali za kupovinu ili prodaju. Signali za kupovinu obično se aktiviraju kad je signalna linija presječena predmetnim indikatorom odozdo prema gore, a signali za prodaju se aktiviraju kad je signalna linija presječena odozgo prema dolje.