FxPro Centar pomoći - rječnik

Pomično zaustavljanje (Trailing Stop)

Pomična zaustavljanja su dinamički stop-loss nalozi koji se mogu postaviti za praćenje tržišnih cijena, ostaju unutar određenog unaprijed postavljenog pip raspona kako bi osigurali profite kad se cijene počnu kretati u korist tradera. Pomično zaustavljanje se može namjestiti da postane aktivno nakon što se tržište počne kretati u unaprijed postavljenom broju pipova, a na toj će točki početi pratiti tržišnu cijenu, uvijek ostajući unutar određenog broja pipova od trenutne cijene.