FxPro Help Centre: RAČUNANJE I TREZOR

Koliko dugo trebam čekati da moja isplata bude vidljiva na mom bankovnom računu?

Zahtjeve za isplatu obrađuje naš Odjel za financije klijenata unutar jednog radnog dana. Vrijeme potrebno da Vaša sredstva budu transferirana može biti različito, ovisno o Vašem načinu plaćanja.

Međunarodne isplate putem bankovnog transfera mogu trajati 3-5 radnih dana.

SEPA i lokalni bankovni transferi mogu trajati do 2 radna dana.

Za isplate na karticu može trebati 5-7 radnih dana

Ostale isplate putem svih ostalih metoda plaćanja obično su vidljive unutar 1 radnog dana.
Was This Article Helpful?